4.12. pidetyssä syyskokouksessa valittiin mm. vuoden 2023 hallitus sekä puheenjohtaja.

4.12. pidetyssä syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2023 sekä valittiin vuoden 2023 hallitus sekä puheenjohtaja. Puheenjohtajaksi valittiin Jan Huopainen/Helsinki ja hallituksen jäseniksi Sanna-Kaisa Patjas/Hyvinkää, Eeva Simons/Vaasa, Kauko Väisänen/Mikkeli, Nikolai Klix/Helsinki, Tuula Räikkönen/Sipoo sekä Ulla Sivunen/Jyväskylä. Varajäseniksi valittiin Henri Iso-Koivisto/Helsinki sekä Hannele Rauhanen/Kirkkonummi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin järjestäytymiskokouksessaan.
Toiminnantarkastajana jatkaa Johanna Karimäki ja hänen varahenkilönään Hanna Holopainen.